TURING - FIIT STU

Vitajte v ZPrPr2!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Projekt 1: Štvorsmerovka
Projekt 1: Osemsmerovka
Projekt 2: Spájaný zoznam filmov
Test
Úloha 6-1: Z kopca
Úloha 6-2: Slovník
Úloha 7-1: Sudoku - skontroluj štvorec
Úloha 7-2: Počet dní medzi dátumami
Úloha 7-3: Zamestnanci (vymaž)
Úloha 7-4: Cestovná kancelária
Úloha 8-1: Pole štruktúr
Úloha 8-2: Pole ukazovateľov na štruktúry
Úloha 8-3: Spájaný zoznam
Úloha 9-1: Odstráň zo zoznamu
Úloha 9-2: Vypíš zoznam (rekurzívne)
Úloha 9-3: Vypíš zoznam opačne (rekurzívne)
Úloha 9-4: Vloženie do usporiadaného zoznamu
Úloha10-1: Obojstranný zoznam (susedia)
Úloha10-2: Obojstranný zoznam (otočenie)
Úloha10-3: Binárny vyhľadávací strom (inorder)
Úloha10-4: Binárny vyhľadávací strom (najmenší)
Úloha10-5: Vzdušný mobil
Úloha 11-1: Opakujú sa prvky v spájanom zozname?
Úloha 11-2: Rozdeľ spájaný zoznam
Úloha 11-3: Súčet prvkov zoznamu (doplňovačka)
Úloha 12-1: Tri moduly
Úloha 12-2: Spájaný zoznam ľudí
Úloha 13-1: Kalkulačka
Úloha 13-2: Bitová gymnastika
Úloha 13-3: Bitová rozcvička
Úloha 1-1: Postupnosť
Úloha 1-2: Spájanie usporiadaných postupností v súboroch
Úloha 1-3: Výpočet mzdy
Úloha 1-4: Najdlhšie opakovanie
Úloha 2-3: Vlož do reťazca
Úloha 2-4: Odstráň z reťazca
Úloha 2-5: Reťazcový program
Úloha 3-1: Modulárne šifrovanie
Úloha 3-2: Vnorené zátvorky
Úloha 3-3: Nepísmenkové znaky (rekurzívne)
Úloha 3-4: Vlož do usporiadaného poľa (rekurzívne)
Úloha 4-1: Prepletené reťazce
Úloha 4-2: Vložiť do dynamického usporiadaného poľa
Úloha 4-3: Súčet prvočíslo
Úloha 5-1: Porovnaj mod K
Úloha 5-2: Znaky
Úloha 5-3: Magický štvorec
Úloha 5-4: Násobenie štvorcových matíc