TURING - FIIT STU

Vitajte v ZPrPr2!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Projekt 1: Štvorsmerovka
Projekt 1: Osemsmerovka
Úloha 6-1: Z kopca
Úloha 6-2: Slovník
Úloha 7-1: Sudoku - skontroluj štvorec
Úloha 7-2: Počet dní medzi dátumami
Úloha 7-3: Zamestnanci (vymaž)
Úloha 7-4: Cestovná kancelária
Úloha 8-1: Pole štruktúr
Úloha 8-2: Pole ukazovateľov na štruktúry
Úloha 8-3: Spájaný zoznam
Úloha 1-1: Postupnosť
Úloha 1-2: Spájanie usporiadaných postupností v súboroch
Úloha 1-3: Výpočet mzdy
Úloha 1-4: Najdlhšie opakovanie
Úloha 2-3: Vlož do reťazca
Úloha 2-4: Odstráň z reťazca
Úloha 2-5: Reťazcový program