TURING - FIIT STU

Krok 1: Spustenie Visual Studio 2012

krok 1

Krok 2: Nastavenie C++ prostredia

krok 2

Krok 3: Úvodná obrazovka Visual Studio 2012

krok 3

Krok 4: Vytvorenie nového projektu (Visual C++ / Empty Project)

krok 4

Krok 5: Obrazovka po vytvorení (prázdneho) projektu

krok 5

Krok 6: Pridanie súboru pre zdrojový kód

krok 6

Krok 7: Výber typu zdrojového súboru (C++ file)

krok 7

Krok 8: Obrazovka po pridaní nového (prázdneho) súboru pre zdrojový kód

krok 8

Krok 9: Písanie zdrojového kódu programu

krok 9