TURING - FIIT STU

Vitajte v ZPrPr1!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Úloha 2-1: Objem kvádra
Úloha 2-2: Obvod a obsah kruhu
Úloha 2-3: Cena s daňou
Úloha 2-4: Výpočet BMI
Úloha 2-5: Záhrada
Úloha 3-1: Netradičný výpis
Úloha 3-2: Veľké písmená na malé opačne
Úloha 3-3: Logické výrazy
Úloha 3-4: Logické výrazy 2
Úloha 3-5: Uhly trojuholníka
Úloha 3-6: Logické výrazy 3
Úloha 3-7: Fahrenheit
Úloha 3-8: Najmenšie z troch
Úloha 3-9: Výpočet BMI (2)
Úloha 3-10: Počet dní v mesiaci
Úloha 3-11: Tri písmená
Úloha 3-12: Súčet okrem najväčšieho
Úloha 4-1: Teplota
Úloha 4-2: Načítanie čísel
Úloha 4-3: Počet malých a veľkých písmen
Úloha 4-4: Deliteľné tromi z intervalu
Úloha 4-5: Deliteľné z intervalu
Úloha 4-6: Výpočet BMI pre skupinu
Úloha 4-7: Minimum a maximum
Úloha 4-8: Zaujímavý súčet
Úloha 5-1: Floydov trojuholník
Úloha 5-2: Číselná pyramída
Úloha 5-3: Číselná pyramída (opačne)
Úloha 5-4: Pyramída
Úloha 5-5: Hviezda
Úloha 5-6: Hviezda (pod seba)
Úloha 5-7: Hviezda (vedľa seba)
Úloha 5-8: Hviezda (mriežka)
Úloha 5-9: Vlajka
Úloha 5-10: Najkratší riadok zo súboru
Test 1
Úloha 6-1: Načítanie/kopírovanie súboru
Úloha 6-2: Počet malých písmen v riadkoch súboru
Úloha 6-3: Načítanie rôznych typov znakov zo súboru
Úloha 6-4: Spájanie súborov (striedavo)
Úloha 7-1: Histogram znakov zo súboru
Úloha 7-2: Párne čísla v poli
Úloha 7-3: Násobky v poli
Úloha 7-4: Delitele v poli
Úloha 7-5: Skalárny súčin vektorov
Úloha 7-6: Usporiadaná postupnosť?
Úloha 8-1: Súčet (smerníky)
Úloha 8-2: Znak (smerníky)
Úloha 8-3: Adresy smerníkov
Úloha 8-4: Základný tvar zlomku
Úloha 8-5: Obvod a obsah obdĺžnika (jednou funkciou)