TURING - FIIT STU

Vitajte v SemAP2!

Ponuka: Nauč sa a zarob si!
Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Úloha 1-1: Paprika (2b)
Úloha 1-2: Prvočísla (2b)
Prednáška 1: Úvod, vyhľadávanie
Úloha 2-1: Plyšové hračky (3b)
Úloha 2-2: Kamaráti (3b)
Prednáška 2: Usporadúvanie
Úloha 3-1: Binárne vyhľadávanie (3b)
Prednáška 3: Vyhľadávacie stromy
Úloha 4-1: Vkladanie do binárneho vyhľadávacieho stromu (3b)
Úloha 4-2: Počet binárnych vyhľadávacích stromov (3b)
Úloha 4-3: Plyšové hračky 2 (3b)
Prednáška 4: Hashovanie
Úloha 5-1: Vyhadzovač (5b)
Úloha 5-2: Súčet nepárnych (rekurzívne) (1b)
Úloha 5-3: Základný tvar zlomku (1b)
Prednáška 5: Rekurzia, dynamické programovanie
Úloha 6-1: Dojenie kráv (5b)
Úloha 6-2: Jablká (5b)
Úloha 6-3: Obvod a obsah obdĺžnika (jednou funkciou) (1b)
Úloha 6-4: Ciferný súčet (rekurzívne) (1b)
Prednáška 6: Grafy (Teória grafov)
Úloha 7-1: Palindromiáni (5b)
Úloha 7-2: Vzdialenosť v strome (5b)
Úloha 7-3: Počet samohlások (rekurzívne) (1b)
Úloha 7-4: Spájanie usporiadaných postupností v súboroch (rekurzívne) (1b)
Prednáška 7: Výpočtová geometria
Úloha 8-1: Vyrezávanie dreva (3b)
Úloha 8-2: Ovocný sad (5b)
Prednáška 9: Algoritmy s reťazcami
Úloha 9-1: Omaľovávanky (5b)
Úloha 9-2: Najdlhší palindróm (5b)
Priebežný test
Priebežný test (náhrada)
Prednáška 11: Matematické algoritmy
Úloha 11-1: Strašidelný zámok (3b)
Úloha 11-2: Prvočísla (rekurzívne) (2b)