TURING - FIIT STU

Vitajte v SemAP2!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Úloha 1-1: Paprika
Úloha 1-2: Prvočísla
Úloha 2-1: Plyšové hračky
Úloha 2-2: Kamaráti
Úloha 3-1: Binárne vyhľadávanie
Úloha 4-1: Vkladanie do binárneho vyhľadávacieho stromu
Úloha 4-2: Počet binárnych vyhľadávacích stromov
Úloha 4-3: Plyšové hračky 2
Úloha 5-1: Vyhadzovač
Úloha 5-2: Súčet nepárnych (rekurzívne)
Úloha 5-3: Základný tvar zlomku