TURING - FIIT STU

Vitajte v PrPr!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Úloha 1-1: Komplikovaný výpis
Úloha 1-2: Priemer troch čísel
Úloha 1-3: Cena s daňou
Úloha 1-4: Výpočet BMI
Úloha 1-5: Malé písmená na veľké
Úloha 1-6: Veľké písmená na malé opačne
Úloha 1-7: Objem kvádra
Úloha 1-8: Komplexné aritmetické výrazy
Úloha 1-9: Zaokrúhľovanie
Úloha 2-1: Minimum a maximum
Úloha 2-2: Postupnosť
Úloha 2-3: Číselná pyramída
Úloha 2-4: Pyramída
Úloha 2-5: Hviezda
Úloha 2-6: Čísla z intervalu
Úloha 2-7: Faktoriál
Úloha 2-8: Deliteľné tromi
Úloha 2-9: Šachovnica
Úloha 3-1: Mocniny
Úloha 3-2: Násobky
Úloha 3-3: Prvočísla z intervalu
Úloha 3-4: Výpočet mzdy
Úloha 3-5: Armstrongove čísla
Úloha 3-6: Reverzné číslo
Úloha 3-7: Adresy smerníkov
Test 1
Test 1 (bonus)
Úloha 5-1: Násobky do súboru
Úloha 5-2: Načítanie/kopírovanie súboru
Úloha 5-3: Počet malých písmen v riadkoch súboru
Úloha 5-4: Načítanie rôznych typov znakov zo súboru
Úloha 5-5: Porovnanie súborov
Úloha 5-6: Základný tvar zlomku
Úloha 5-7: Obvod a obsah obdĺžnika (jednou funkciou)
Úloha 5-8: Súčet nepárnych (rekurzívne)
Úloha 5-9: Ciferný súčet (rekurzívne)
Úloha 6-1: Párne čísla v poli
Úloha 6-2: Násobky v poli
Úloha 6-3: Delitele v poli
Úloha 6-4: Načítanie N znakov do poľa
Úloha 6-5: Spájanie súborov (striedavo)
Úloha 6-6: Histogram znakov zo súboru
Úloha 6-7: Spájanie usporiadaných postupností v súboroch
Úloha 6-8: Dĺžka reťazca (rekurzívne)
Úloha 6-9: Počet samohlások (rekurzívne)
Úloha 7-1: Doplňovačka
Úloha 7-2: Je palindróm?
Úloha 7-3: Vlož do stredu reťazca
Úloha 7-4: Odstráň malé písmená
Úloha 7-5: Najčastejší znak
Úloha 7-6: Postupka
Úloha 7-7: Vlož do reťazca
Úloha 7-8: Odstráň z reťazca
Úloha 7-9: Reťazcový program
Úloha 9-1: Filmový fanúšik
Úloha 9-2: Vlož do zoznamu
Úloha 9-3: Odstráň zo zoznamu
Úloha 9-4: Odstráň zo zoznamu všetky deliteľné K
Úloha 9-5: Otoč zoznam
Úloha 9-6: Vypíš zoznam (rekurzívne)
Úloha 9-7: Vypíš zoznam opačne (rekurzívne)
Úloha 11-1: Kalkulačka
Úloha 11-2: Bitová rozcvička
Úloha 11-3: Bitová gymnastika
Úloha 11-4: Bitový astronóm
Úloha 11-5: Zatúlané číslo
Úloha 11-6: Rovnaké písmená
Úloha 11-7: Bitové sito
Úloha 11-8: Bitová inverzia
Úloha 11-9: Prvočísla (rekurzívne)
Úloha 12-1: Grafikon MHD
Úloha 12-2: Magický štvorec
Úloha 12-3: Tri moduly
Úloha 12-4: Pavúk Emil
Úloha 12-5: Maximum v poli (rekurzívne)
Úloha 12-6: Počet cifier (rekurzívne)
Úloha 12-7: Súčet párnych v poli (rekurzívne)
Úloha 12-8: Súčet štvorcov (rekurzívne)
Úloha 12-9: Variácie s opakovaním (rekurzívne)
Projekt
Projekt 2: Reality