TURING - FIIT STU

Vitajte v PrPr!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Úloha 1-1: Komplikovaný výpis
Úloha 1-2: Priemer troch čísel
Úloha 1-3: Cena s daňou
Úloha 1-4: Výpočet BMI
Úloha 1-5: Malé písmená na veľké
Úloha 1-6: Veľké písmená na malé opačne
Úloha 1-7: Objem kvádra
Úloha 1-8: Komplexné aritmetické výrazy
Úloha 1-9: Zaokrúhľovanie
Úloha 2-1: Minimum a maximum
Úloha 2-2: Postupnosť
Úloha 2-3: Číselná pyramída
Úloha 2-4: Pyramída
Úloha 2-5: Hviezda
Úloha 2-6: Čísla z intervalu
Úloha 2-7: Faktoriál
Úloha 2-8: Deliteľné tromi
Úloha 2-9: Šachovnica
Úloha 3-1: Mocniny
Úloha 3-2: Násobky
Úloha 3-3: Prvočísla z intervalu
Úloha 3-4: Výpočet mzdy
Úloha 3-5: Armstrongove čísla
Úloha 3-6: Reverzné číslo
Úloha 3-7: Adresy smerníkov
Test 1
Test 1 (bonus)
Úloha 5-1: Násobky do súboru
Úloha 5-2: Načítanie/kopírovanie súboru
Úloha 5-3: Počet malých písmen v riadkoch súboru
Úloha 5-4: Načítanie rôznych typov znakov zo súboru
Úloha 5-5: Porovnanie súborov
Úloha 5-6: Základný tvar zlomku
Úloha 5-7: Obvod a obsah obdĺžnika (jednou funkciou)
Úloha 5-8: Súčet nepárnych (rekurzívne)
Úloha 5-9: Ciferný súčet (rekurzívne)