TURING - FIIT STU

Vitajte v DSA!

Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Úloha 1-1: Paprika
Úloha 1-2: Prvočísla
Úloha 1-3: Dlaždice
Úloha 2-1: Hračkárstvo
Úloha 2-2: Kocky
Úloha 3-1: Vkladanie do binárneho vyhľadávacieho stromu
Úloha 3-2: Počet binárnych vyhľadávacích stromov
Úloha 3-3: Najbližší prvok
Úloha 4-1: Jakubkove podnikanie
Úloha 4-2: Písmenkový strom
Úloha 5-1: Podmnožina
Úloha 5-2: Vyhadzovač
Zadanie 1: Správca pamäti
Zadanie 2: Vyhľadávanie v dynamických množinách