TURING - FIIT STU

Vitajte v DSA!

Ponuka: Nauč sa a zarob si!
Návod na prácu vo Visual Studio 2012 (CPU učebňa)
Priebežný test A (13.11.2019 10:00-10:50)
Priebežný test B (13.11.2019 11:00-11:50)
Priebežný test C (3.12.2019 10:00-10:50)
Prednáška 1: Úvod, podmienky, termíny
Úloha 1-1: Paprika (1b)
Úloha 1-2: Prvočísla (1b)
Úloha 1-3: Dlaždice (1b)
Prednáška 2: Zložitosť, usporadúvanie, správa pamäte
Úloha 2-1: Hračkárstvo (2b)
Úloha 2-2: Kocky (2b)
Prednáška 4: Pokročilé usporadúvanie, vyhľadávanie
Úloha 3-1: Vkladanie do binárneho vyhľadávacieho stromu (1b)
Úloha 3-2: Počet binárnych vyhľadávacích stromov (1b)
Úloha 3-3: Najbližší prvok (2b)
Prednáška 6: Binárne vyhľadávacie stromy, halda
Úloha 4-1: Jakubkove podnikanie (2b)
Úloha 4-2: Písmenkový strom (2b)
Prednáška 8: Pokročilé vyhľadávacie stromy
Úloha 5-1: Podmnožina (2b)
Úloha 5-2: Vyhadzovač (2b)
Prednáška 10: Hashovanie
Úloha 6-1: Drevené kocky (2b)
Úloha 6-2: Tmavý les (1b)
Prednáška 12: Grafové algoritmy
Úloha 7-1: Vzdialenosť v strome (1b)
Úloha 7-2: Pozor, mimozemšťan! (2b)
Prednáška 14: Grafové algoritmy (cesty, kostry, párovanie)
Úloha 8-1: Podnikanie (3b)
Úloha 8-2: Dovolenka (2b)
Prednáška 15: Grafy (cesty, kostry) -- precvičenie
Prednáška 16: Dynamické programovanie
Úloha 10-1: Omaľovávanky (2b)
Úloha 10-2: Jablká (2b)
Prednáška 18: Výpočtová geometria
Úloha 11-1: Drevené dekorácie (2b)
Úloha 11-2: Pracovné vyučovanie (3b)
Prednáška 19: Algoritmy s reťazcami
Úloha 12-1: Mimozemská civilizácia (2b)
Úloha 12-2: Slovné kolečko (2b)
Zadanie 1: Správca pamäti
Zadanie 2: Vyhľadávanie v dynamických množinách
Zadanie 3: Popolvár