TURING - FIIT STU
Vyber predmet:
Procedurálne programovanie 2019/2020 (BC INFO)
Dátové štrúktúry a algoritmy 2019/2020 (BC INFO)
Základy z procedurálneho programovania 1 2019/2020 (BC INFO4)
Seminár z algoritmizácie a programovania 2019/2020 (BC INFO4)